Publicaties

HOTIAD publiceert regelmatig persberichten of ander nieuws over onderwerpen die betrekking hebben op het zakendoen van Turkse ondernemers in Nederland of investeringen van Nederlandse bedrijven in Turkije. Ook publicaties over de betrokkenheid van HOTIAD bij de toekenning van awards aan succesvolle of beloftevolle ondernemers vindt u hier terug.