Uitgangspunten

HOTIAD hanteert acht uitgangspunten als Nederlands – Turkse ondernemingsvereniging.

  1. Krachtenbundeling bij gemeenschappelijke belangen.
  2. Ondernemersgeest bevorderen.
  3. Actief bijdragen aan vorming van eenheid en sociaal engagement.
  4. Stimuleren en ondersteunen nieuwe en/of jonge ondernemers.
  5. Aanmoedigen van jongeren om beroepsonderwijs te volgen.
  6. Opleiden van professionele ondernemers.
  7. Organiseren van persconferenties en het uitbrengen van persberichten.
  8. Bevorderen van betrekkingen en dialoog tussen Turkse ondernemers en de Nederlandse overheid.