De Nationale Iftar 2017 was een grote succes

24/06/2017

De eerste Nationale Iftar was een sfeervolle avond met levendige gesprekken aan de vele tafels met een grote variëteit aan uitgenodigde gasten.

Deze iftar is georganiseerd door de Nederlands-Turkse Ondernemersvereniging HOTIAD en het Contactorgaan Moslims en Overheid. De gastheren ir. Hikmet Gurcuoglu en ir. Rasit Bal zijn zeer tevreden over de belangstelling. HOTIAD en CMO zijn van plan om een traditie te maken van deze Nationale Iftar.

Ramadan is dit jaar op 26 mei begonnen en wordt op 25 juni afgesloten met een feest. Het is een maand van liefdadigheid, verbroedering, bezinning en zelfreflectie. De eenheid en samenhorigheid van de mensheid staat centraal. Hiermee verenigt Ramadan aan aantal essentiële onderdelen van de islam en haar pilaren. De vastenmaand is in de laatste decennia een steeds bekender fenomeen geworden in onze samenleving waarbij regelmatig het initiatief genomen wordt om mensen met verschillende achtergronden met elkaar in gesprek te laten gaan en elkaar beter te leren kennen. Aan de tafels wisselen mensen met elkaar van gedachten en bundelen hun positieve krachten. Zo bevestigen ze dat er meerdere bindende elementen aanwezig zijn waaruit zij hun motivatie kunnen uitputten om in Nederland een harmonieuze sfeer te creëren.

De Iftar is het moment waarop na zonsondergang het vasten wordt verbroken en er weer gegeten mag worden. Dat is ook een moment om met elkaar in gesprek te gaan over zinvolle onderwerpen. Voor de Nationale Iftar 2017 was gekozen voor het thema armoede.

Op deze Iftar was een grote verscheidenheid van mensen aanwezig: vertegenwoordigers van in Nederland aanwezige religies, politieke partijen, maatschappelijke organisaties, ambtenaren van ministeries en ambassadeurs of vertegenwoordigers van Turkije, Afghanistan, Bosnië, Egypte, Indonesië, Irak, Iran, Maleisië, Marokko, Pakistan, Palestina en Saoedi-Arabië. In totaal waren er 162 aanwezigen.

De bijeenkomst werd geopend met een toespraak van de voorzitter van het CMO, ir. Rasit Bal. Hij heette iedereen welkom en zei blij verrast te zijn met deze grote opkomst. Hij bedankte iedereen en in het bijzonder Ebubekir Öztüre voor zijn inzet voor deze iftar. Vervolgens kreeg Hanneke Gelderblom-Lankhout de gelegenheid om kort iets over het Overleg Joden, Christenen en Moslims te zeggen. Het OJCM richt zich op die fase in de dialoog, waar het onderling kan gaan schuren, op conflicten op het snijvlak van religie en samenleving.

Daar waren een rabbijn, een dominee en een imam aan het woord om het thema armoede in te leiden. Rabbijn Katzman van het Opperrabinaat legde uit dat in de Talmoed armoede wordt gezien als een gebrek en dat er geen groter gebrek is dan het gebrek aan verstand, zoals bij die dader van de aanslag in Londen.

Dr. Jan Peter Schouten, voorzitter van de Beraadgroep Interreligieuze Dialoog van de Raad van Kerken in Nederland, citeerde de woorden van Jezus: Gelukkig jullie die arm zijn, want van jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig jullie die honger hebben, want je zult verzadigd worden.

Imam Remy Soekirman verwees naar de stam Quraish in de Koran, die in Mekka leefde maar geen armoede of beproeving kende. In Mekka was er nooit gebrek aan vlees, of water. Dit werd gezien als een zegen van Allah. Maar dit vroeg ook om een bepaalde houding ten opzichte van deze zegeningen. Daarom ligt de bestrijding van armoede vast in de vijf zuilen van de islam.

Na deze inleidingen vanuit de religies vertelde staatssecretaris Jetta Kleinsma, die namens de regering aanwezig was, dat het belangrijk is om samen aan een mooiere wereld te bouwen. Nog plezieriger is het, zo zei de staatssecretaris, als mensen niet buitengesloten worden omdat ze niet de middelen hebben om mee te doen in de samenleving. Daarom heft het kabinet geld gereserveerd voor kinderen, zodat zij mee kunnen blijven doen, maar ook voor volwassenen. Ten slotte is het in een tijdsgewricht waarin mensen elkaar naar het leven staan, van belang dat de mensen het hoofd koel houden en de harten warm.  Wethouder Karsten Klein kreeg ook de gelegenheid om kort het woord te voeren.

Als laatste was de voorzitter HOTIAD en mede gastheer, ir. Hikmet Gürcüoğlu aan het woord:

“Voor mij is uw aanwezigheid een hartverwarmende teken van betrokkenheid met de islamitische gemeenschappen in Nederland. Uw aanwezigheid laat zien dat we eens zijn over onze gemeenschappelijke deler die ons allen bindt. We zijn één grote familie. Het is zo bijzonder dat wij op dit moment samen zijn om het vasten te verbreken. Hij eindigde zijn woorden met een wens: “Een wens om elkaar vaker te ontmoeten waarbij wij allemaal ons best doen om dit contact creëren. Contact waarin wij elkaar wederzijds respecteren en accepteren.”

© Turksemedia.nl