Nationale Iftar is wereldvrede in het klein: moslims, joden en christenen bijeen

02/06/2018

De jaarlijkse Nationale Iftar met als thema bruggen bouwen en verbinding is woensdag drukbezocht door zo’n 200 prominente gasten met diverse geloofsovertuigingen. De avondmaaltijd van moslims is bijgewoond door joden, christenen en hun geestelijke leiders. Het centrale doel: wederzijdse acceptatie en dichten van kloven.

Onder de aanwezigen was ook minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. “Een uitgestoken hand voor verbinding en eenheid”, beschreef hij de iftar die is georganiseerd door de Turks-Nederlandse ondernemersvereniging HOTIAD en het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO).

Koolmees was de initiatiefnemers dankbaar voor het verbindende gebaar. “Dank dat u hier het goede voorbeeld geeft. Het is van belang om – heel terecht het thema van deze bijeenkomst – bruggen te bouwen en te investeren in verbinding. Door de eerste iftar van de Ramadan niet alleen voor geloofsgenoten te organiseren, maar door ook andere gelovigen – en ongelovigen – uit te nodigen om mee te eten, zien we hoe dit kan.”

Koolmees: “Dat is al eeuwenlang een beproefde methode om elkaar beter te leren kennen, beter te leren begrijpen, en bewuste en onbewuste vooroordelen over en weer weg te nemen.”

Raşit Bal van het CMO stoort zich aan de uitsluiting van de moslimgemeenschap in Nederland. “We zullen ons inspannen om ook buiten Ramadan met elkaar te verbinden. Dat zal lukken als we vaker bij elkaar komen.”

Voor HOTIAD-voorzitter Hikmet Gürcüoğlu was de aanwezigheid van de minister “een hartverwarmend teken van betrokkenheid met Islamitische gemeenschappen in Nederland”.

“Ook moslims bouwen mee aan de toekomst van dit land. We voegen op diverse gebieden onze waarde toe. Duizenden Turks-Nederlandse en andere Islamitisch-Nederlandse ondernemers zetten jaarlijks miljarden euro’s om in Nederland en helpen tienduizenden mensen aan een baan. Tienduizenden moslimjongeren hebben hun WO- en HBO-studie afgerond. Nog vele staan in de rij”, sprak Gürcüoğlu. Namens Islamitische Stichting Nederland sprak Ayhan Tonca. “Het is tijd dat beide kanten elkaar accepteert.”

De moslim-, joodse- en christelijke gasten gingen later op de avond persoonlijk met elkaar in gesprek. Ook waren diplomaten uit 14 moslimlanden en vertegenwoordigers van de Nederlandse regering aanwezig.

De iftar vond plaats in de Haagse Juliana Plaza, een voormalige kerk die nu een Turks restaurant is.

© Turksemedia.nl